katalogii produktów i usług #ES w Polsce

Katalog produktów i usług ES województwa zachodniopomorskiego
Katalog produktów i usług ES województwa warmińsko-mazurskiego
   

 

o ekonomii społecznej: administracja, wsparcie

strona internetowa Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
strona internetowa ośrodka wsparcia ekonomii społecznej obszaru metropolitalnego "Dobra Robota"