Skład Rady

Fot. ©Depositphotos/Khakimulli

Marszałek Województwa Pomorskiego Zarządzeniem Nr 30/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku powołał Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego w następującym składzie:

W skład Rady wchodzą:

Małgorzata Szady - Przedstawicielka Wojewody Pomorskiego

Przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego:
Marcin Fuchs – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
Bartosz Kozicki – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego;
Andrzej Kowalczys – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
Adam Krawiec – Departament Edukacji i Sportu;
Adam Mikołajczyk – Departament Rozwoju Gospodarczego;
Martyna Sawicka – Departament Programów Regionalnych;

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego:
Iwona Mielewczyk;
Arwid Żebrowski;

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Marcin Kaszubowski – Klub Sportowy Beniaminek 03;
Ewa Filipska – Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Kościerzynie „Razem z Wybickim;
Monika Chabior – Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe;
Piotr Stec– Fundacja Mapa Obywatelska;
Zenon Suchecki – Fundacja Garaż Historii;
Agnieszka Radzimska-Kowalik – Fundacja Mikroakademia;
Jerzy Boczoń – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych;
Katarzyna Dudzic – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno";
Katarzyna Witkowska – Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy".

Do pobrania:

view szablon artykułu