Pomorski Komitet Rozowju Ekonomii Społecznej

Sekretariat Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej prowadzi:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

kontakt:
Martyna Bomba
tel. 58 326 88 96
m.bomba@pomorskie.eu

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję doradczo-opiniującą Zarządu Województwa Pomorskiego działań podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Został powołany uchwałą 598/51/15 w dniu 23.06.2015 r.

Najważniejszym zadaniem Komitetu jest wspieranie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w koordynowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Polega ono przede wszystkim na: prowadzeniu repozytorium wiedzy, wyników badań, narzędzi badawczych i raportów, implementacji instrumentów dla rozwoju ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych w lokalnych dokumentach strategicznych, lobbowaniu na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej oraz wypracowywaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

Komitet zajmuje się również współpracą w zakresie organizacji i wdrażania przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020, w tym: współpracą z innymi organizacjami tworzącymi sieci współpracy instytucji z obszaru ekonomii społecznej, integracji i pomocy społecznej, przedsiębiorczości na poziomie regionalnym oraz krajowym, współpracą w zakresie planowania i wdrażania inicjatyw edukacyjnych dotyczących ekonomii społecznej, monitorowaniem i upowszechnianiem pomorskich dobrych praktyk oraz w opracowywaniu i konsultowaniu dokumentów strategicznych dotyczących przedsiębiorczości społecznej.

Skład Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Katarzyna Weremko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Katarzyna Dudzic Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie
Marzena Starnawska Przedstawicielka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Iwona Szułdrzyńska Przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Małgorzata Niemkiewicz Przedstawicielka Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Aleksandra Kuczkowska Przedstawicielka Powiatu Kartuskiego
Agnieszka Chomiuk Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Gdańsku
Karolina Krzemińska Prezes Spółdzielni Socjalnej 100%
Mariusz Florczyk Prezes Spółdzielni Socjalnej Słoneczne Wzgórze
Agata Kubea Przedstawiciel  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku
Paulina Kamińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie
Maciej Chaberski Przedstawiciel Gminy Kępice
Paweł Kamiński Przedstawiciel Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie
Michał Guć Wiceprezydent Gdyni
Ewa Szczypior Przedstawicielka Wojewody Pomorskiego
Piotr Wołkowiński Pełnomocnik ds. ekonomii społecznej Obszaru Metropolitarnego Gdańsk Gdynia Sopot
Tomasz Smorgowicz Przewodniczący Platformy Firm Społecznie Odpowiedzialnych „Pracodawców Pomorza"
Natalia Siuda - Piotrowska Przedstawicielka Fundacji Forum Inicjowania Rozwoju
Agata Sierpińska Przedstawicielka Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP
Jerzy Boczoń Prezes Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
Marcin Nowakowski Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Maciej Kisała Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Justyna Rozbicka-Stanisławska Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku
Adam Niemkiewicz Prezes Stowarzyszenia Morena
Agata Chrul Przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Joanna Woźniczka Przedstawicielka Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
Barbara Bałka Przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Ewa Filipska Przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie
Agnieszka Znamirowska Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
Małgorzata Ciecholińska Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Pokolenia z siedzibą w Tczewie

Aktualności ES