Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Sekretariat Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej prowadzi:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

kontakt:
Marlena Radelska
tel.: 58 32 68 893; email: m.radelska@pomorskie.eu

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję doradczo-opiniującą Zarządu Województwa Pomorskiego działań podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Został powołany uchwałą 598/51/15 w dniu 23.06.2015 r.

Najważniejszym zadaniem Komitetu jest wspieranie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w koordynowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Polega ono przede wszystkim na: prowadzeniu repozytorium wiedzy, wyników badań, narzędzi badawczych i raportów, implementacji instrumentów dla rozwoju ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych w lokalnych dokumentach strategicznych, lobbowaniu na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej oraz wypracowywaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

Komitet zajmuje się również współpracą w zakresie organizacji i wdrażania przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020, w tym: współpracą z innymi organizacjami tworzącymi sieci współpracy instytucji z obszaru ekonomii społecznej, integracji i pomocy społecznej, przedsiębiorczości na poziomie regionalnym oraz krajowym, współpracą w zakresie planowania i wdrażania inicjatyw edukacyjnych dotyczących ekonomii społecznej, monitorowaniem i upowszechnianiem pomorskich dobrych praktyk oraz w opracowywaniu i konsultowaniu dokumentów strategicznych dotyczących przedsiębiorczości społecznej.

 

Skład Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 1. Katarzyna Weremko - przedstawicielka sektora administracji publicznej,
 2. Marzena Starnawska – przedstawicielka sektora nauki;
 3. Małgorzata Niemkiewicz – przedstawicielka sektora administracji publicznej;
 4. Aleksandra Kuczkowska – przedstawicielka sektora administracji publicznej;
 5. Agnieszka Chomiuk - przedstawicielka sektora administracji publicznej;
 6. Karolina Krzemińska – przedstawicielka sektora ekonomii społecznej;
 7. Mariusz Florczyk – przedstawiciel sektora ekonomii społecznej;
 8. Paulina Kamińska – przedstawicielka sektora administracji publicznej;
 9. Maciej Chaberski - przedstawiciel sektora administracji publicznej;
 10. Paweł Kamiński – przedstawiciel sektora ekonomii społecznej;
 11. Agnieszka Kukiełko – przedstawiciel sektora administracji publicznej;
 12. Ewa Szczypior – przedstawiciel sektora administracji publicznej;
 13. Piotr Wołkowiński - przedstawiciel sektora ekonomii społecznej;
 14. Tomasz Smorgowicz – przedstawiciel biznesu;
 15. Natalia Siuda – Piotrowska – przedstawicielka sektora ekonomii społecznej;
 16. Jerzy Boczoń – przedstawiciel sektora ekonomii społecznej;
 17. Justyna Rozbicka – Stanisławska - przedstawicielka sektora administracji publicznej;
 18. Maciej Kisała - przedstawiciel sektora administracji publicznej;
 19. Adam Niemkiewicz – przedstawiciel sektora ekonomii społecznej;
 20. Ewa Filipska – przedstawicielka sektora ekonomii społecznej;
 21. Joanna Woźniczka – przedstawicielka biznesu;
 22. Maciej Kochanowski - przedstawiciel sektora administracji publicznej;
 23. Barbara Bałka - przedstawicielka sektora administracji publicznej;
 24. Agata Chrul - przedstawicielka sektora administracji publicznej.

 

W skład Komitetu wchodzi po 1 przedstawicielu następujących ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego:

 • Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie;
 • OWES w subregionie słupskim;
 • Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku;
 • Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu.

 

W skład Komitetu wchodzi 1 przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP oraz 1 przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Aktualności ES