Zapraszamy na inaugracyjne spotkanie

Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

które odbędzie 7 października 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27,  Sala im. L. Bądkowskiego.

Inauguracyjne spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku:
7 października 2019 godz 11:00
Sala L. Bądkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku