Nowe programy profilaktyczne przyjęte! Sejmik jednogłośnie przyjął najważniejsze w województwie dokumenty w zakresie uzależnień

Grafika poglądowa, zawiera napis programy profilaktyczne, archiwalne zdjęcie z obard Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz herb Województwa Pomorskiego. Autor Maciej Kochanowski
Grafika poglądowa, zawiera napis programy profilaktyczne, archiwalne zdjęcie z obard Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz herb Województwa Pomorskiego. Autor Maciej Kochanowskii

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas sesji, która odbyła się 31 maja br. jednogłośnie przyjęli dwa kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania uzależnieniom dokumenty strategiczne dla naszego regionu: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030

Dokumenty stanowią integralną część strategii w zakresie polityki społecznej w naszym województwie, której rolę pełni Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Za opracowanie programów odpowiadał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dokumenty dostępne są już na naszej stronie internetowej:

view szablon artykułu