Szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach Dialog motywujący

 

Dialog motywujący - skuteczne wsparcie w procesie zmiany.

Terminy szkoleń:
13-15 listopada 2017r.
15-17 listopada 2017r.

Szkolenia odbędą się w Hotelu Szarlota - Kompleksie Wypoczynkowym w Kościerzynie, Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna (http://www.szarlota.pl).

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty związane z dojazdem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: b.perez@pomorskie.eu w terminie do dnia 6 listopada b.r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, pełnioną funkcję w zespole oraz reprezentowaną instytucję pracy.

Do pobrania:

Program szkolenia

Szczegółowy Program szkolenia

view szablon artykułu