Konsultacje społeczne. Projekty Wojewódzkich Programów 2021-2030 dotyczących profilaktyki uzależnień [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia aulę pełną publiczności oraz napis
Grafika poglądowa. Przedstawia aulę pełną publiczności oraz napis "konsultacje społeczne".

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2030. Konsultacje trwać będą od 7 do 16 maja 2021 roku.

 

Konsultacje społeczne

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały Nr 446/248/21, projekty Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030 zostały skierowane do konsultacji społecznych.

Uwagi i sugestie

Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące dokumentów można zgłaszać przy pomocy formularzy konsultacyjnych ja poniższe adresy email:

  • b.perez@pomorskie.eu – uwagi do projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030;
  • a.wyrobek@pomorskie.eu – uwagi do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030.

Konsultacje trwać będą od 7 do 16 maja 2021 roku.

Dokumenty do pobrania

view szablon artykułu