Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Fot. ©Depositphotos/pressmaster
Fot. ©Depositphotos/pressmaster

W dniu 28 maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Uchwałę nr459 /326/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
  1. Analiza danych efektywności
  2. Ankieta usługi społeczne
  3. Uchwała ZWP
  4. Zał. do Uchwały ZWP
  5. Zlecanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego usług społecznych podmiotom trzeciego sektora
view szablon artykułu