materiały z konferencji  dotyczącej profilaktyki uzależnień 17.10.2016r.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

materiały ze szkolenia dla Gminnych Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (15-16 czerwca 2016 roku, Gołuń)

 

 

 

 

 

 

 

programy, strategie