Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizuje następujące projekty z obszaru pomocy i integracji społecznej:

  • Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022
  • Kooperacja – efektywna i skuteczna
  • Model na więcej
  • Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania
  • Parterstwo dla rodziny

Za zrealizację w/w projektów odpowiada Zespół ds. projektów
kontakt: Marta Zatorska - Główny Specjalista, Koordynator Zespołu tel.: 58 326 88 11 e-mail: m.zatorska@pomorskie.eu