Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 realizuje następujące projekty z obszaru pomocy i integracji społecznej:

  • Kooperacja – efektywna i skuteczna
  • Model na więcej
  • Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania
  • Partnerstwo dla rodziny
  • Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022