Skład Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego

Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych została powołana przez Marszałka Mieczysława Struka - Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego.

Spektakl operowy Verbum nobile z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jak co roku, 3 maja kombatanci z województwa pomorskiego zostali zaproszeni do Opery Bałtyckiej.