IV posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

fot. Barbara Bałka

7 maja 2018r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego spotkali się członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Podczas spotkania podejmowano następujace zagadnienia:

  • Wypracowanie stanowiska Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej dotyczące przyjęcia rozwiązań prawnych sprzyjających aktywności zawodowej osób starszych.
  • Współorganizacja Konferencji w dniu 21 VI poświęconej finansom seniorów
  • Realizacja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora"
  • Badanie sytuacji osób starszych w województwie pomorskim - metodologia
view szablon artykułu