W Tczewie uhonorowano laureata konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora w kategorii Zwyczajny - Niezwyczajny Senior

Podczas uroczystości XV-Lecia Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Senator RP - Ryszard Świlski wręczył nagrodę w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego laureatowi z powiatu tczewskiego w kategorii Zwyczajny - Niezwyczajny Senior - Ludwikowi Kiedrowskiemu. W uroczystości z udziałem Prezydenta Tczewa - Mirosława Pobłockiego, Mirosława Augustyna - Starosty Tczewskiego uczestniczyli słuchacze UTW

Stowarzyszenie "seniorzybytów.pl" Przyjacielem Seniora w powiecie bytowskim

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Bytowie 16 września 2020r. z udziałem Burmistrza Bytowa Ryszarda Sylki, Zastępcy Burmistrza - Mateusza Oszmańca Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt wręczył nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniora" w kategorii Przyjaciel Seniora laureatom z powiatu bytowskiego - Stowarzyszeniu "seniorzybytów.pl".

Uhonorowano laureatów Konkursu "Pomorskie dla Seniora" z powiatu słupskiego

W Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy podczas sesji Rady Gminy 8 IX 2020r. Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Iwona Mielewczyk wręczyła nagrodę Pani Jadwidze Chadrysiak - laureatce z powiatu słupskiego w kategorii "Zwyczajny - Niezwyczajny Senior" oraz Wójtowi Gminy Kobylnica - Leszkowi Kulińskiemu - laureatowi w kategorii "Przyjaciel Seniora".

Wręczenie nagród laureatom z powiatu puckiego w konkursie "Pomorskie dla Seniora"

W Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys wręczył nagrody laureatom konkursu z powiatu puckiego. 7 IX 2020 podczas spotkania organizacji pozarządowych z udziałem Jarosława Białka - Starosty puckiego, Hanny Pruchniewskiej - Burmistrz Pucka oraz zaproszonych gości uhonorowano laureatów we wszystkich trzech kategoriach konkursowych: Jana Piotrowicza - "Zwyczajnego - Niezwyczajnego Seniora", Karola Dettlaffa - "Przyjaciela Seniora" oraz Lecha Jędrzejczyka - Starszego Cechu (Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw) - "Pracodawcę przyjaznego Seniorom".

W Skarszewach uhonorowano laureatkę konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora w powiecie starogardzkim

W zabytkowym budynku dawnego Dworca PKP w Skarszewach - obecnie siedziby Klubu Senior+ Agnieszka Kapała Sokalska - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego 3 IX 2020 wręczyła nagrodę Pani Annie Stryjewskiej laureatce w kategorii "Zwyczajny - Niezwyczajny Senior". W uroczystości ubogaconej występem Zespołu Wokalnego z udziałem Burmistrza Skarszew - Jacka Pauli, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Józefa Kamińskiego uczestniczyła grupa seniorów z Klubu Senior+