"Pracodawca przyjazny Seniorom" z powiatu słupskiego wyróżniony! Uroczyste wręczenie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego

W piątek 16 lipca 2021r. w Urzędzie Miasta Ustka, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego – Danuta Wawrowska uhonorowała laureata nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego z powiatu słupskiego. Nagrodę w postaci dyplomu oraz grafiki z widokiem Gdańska otrzymał Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo" w kategorii „Pracodawca przyjazny Seniorom". Uroczystość uświetnił występ zespołu UTW, natomiast ROPS w wydarzeniu reprezentowała Pełnomocniczka Marszałka ds. Polityki Senioralnej - Barbara Bałka.

Pomorskie dla Seniora. W powiecie sztumskim nagrodzono laureatów w kategoriach „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” oraz „Przyjaciel Seniora”

W czwartek 15 lipca 2021r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie nagrodzono kolejnych laureatów konkursu Pomorskie dla Seniora. Wyróżnieni zostali w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior" - Pani Helena Biskup oraz w kategorii „Przyjaciel Seniora" - Stowarzyszenie Labuntur Anni. Uroczystego uhonorowania laureatów dokonał Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego. W wydarzeniu uczestniczyli ponadto Starosta Powiatu Sztumskiego - Leszek Sarnowski oraz Pełnomocniczka Marszałka ds. Polityki Senioralnej - Barbara Bałka.

"Przyjaciel Seniora" z powiatu tczewskiego uhonorowany! Nagrodę otrzymała Pani Julita Jakubowska

We wtorek, 13 lipca 2021 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii "Przyjaciel Seniora" została Pani Julita Jakubowska. Uroczystego przekazania nagrody laureatce z powiatu tczewskiego dokonała Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego w towarzystwie Ryszarda Świlskiego - Senatora RP. Wśród wielu osób uczestniczących w wydarzeniu, znaleźli się między innymi Starosta Tczewski Mirosław Augustyn oraz Barbara Bałka – Pełnomocniczka Marszałka ds. Polityki Senioralnej. O wspaniałą oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbał natomiast zespół Mega Ton.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań SWP - „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 8 lipca 2021 roku podjął uchwałę Nr 661/265/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów" wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2021.

Wręczenie nagród laureatom z powiatu gdańskiego w kategorii "Przyjaciel Seniora" oraz "Pracodawca przyjazny Seniorom"

W sali koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kolbudach 8 VII 2021 r. Agnieszka Kapała Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyła nagrody w konkursie "Pomorskie dla Seniora": w kategorii "Przyjaciel Seniora" Pani Renacie Sałek, w kategorii „Pracodawca Przyjazny Seniorom" - Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. W uroczystości prowadzonej przez Anitę Richert-Kaźmierską Zastępcę Wójta Gminy Kolbudy (Gratulujemy!) z udziałem Andrzeja Chruścickiego - Wójta Gminy Kolbudy, Jolanty Lipińskiej koordynatorki Klubów Senior+, uczestniczyła liczna grupa seniorów.