Zaproszenie na Pomorskie Forum Pełnomocników 2017

Mieczysław Struk Marszałek  Województwa Pomorskiego
serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych
na
Pomorskie Forum Pełnomocników  2017 „Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej jako realizatorzy usług użyteczności publicznej"

„Organizacje pozarządowe jako partnerzy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

Data: piątek,  30 czerwca 2017r.
Miejsce: Sala im. Lecha Bądkowskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego   ul. Okopowa 21/27 Gdańsk
Godzina: 8:30 – 14.30

Do pobrania:

Zaproszenie na Pomorskie Forum Pełnomocników 2017

Program Pomorskiego Forum Pełnomocników 2017

Formularz zgłoszeniowy

Prezentacje:

Rola samorządów w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej

Współpraca pełnomocnika z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

Program Społecznik

Model współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Żukowo

view szablon artykułu

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia