Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 17-22 września 2017 r. – serdecznie zapraszamy!

słowa leczą

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które w dniach 17- 22 września 2017 r. odbędą się na Pomorzu.

Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych - w szczególności schizofrenii oraz przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie.

Dni Solidarności rozpoczną się 17 września 2017 r. na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie funkcjonować będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny z ofertami wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. O godz. 13.00 zapraszamy do przejścia przez symboliczne Drzwi do Tolerancji.

W trakcie Dni Solidarności odbędzie się konferencja i warsztaty: pt: „Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie", w której udział wezmą m.in.:

Prof. Bogdan de Barbaro - Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
dr Mira Marcinów - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
dr Hubert Kaszyński Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rejestracja i zapisy do dnia 11 września 2017 r. pod adresem https://goo.gl/forms/Va66i9GNc9YLwbOk1

To tylko niektóre z propozycji. Więcej wydarzeń i szczegółowy program na stronie: http://www.otwartebramy.org i na profilu facebook/Odmień swoją Głowę
https://www.facebook.com/Odmie%C5%84-SWOJ%C4%84-G%C5%81OW%C4%98-760543574133164/

Obchody w ramach kampanii społecznej
na rzecz podniesienia świadomości na temat
chorób i zaburzeń psychicznych „Odmień swoją głowę"

„Odmień swoją głowę - kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych" ma na celu zmianę myślenia i spostrzegania osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz zmianę stereotypów i negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Metafora „odmienionej głowy" symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy. Zrozumienie, że osoby doświadczające kryzysów psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego z nas – jest do powyższego kluczem. Dzięki edukacji społeczności lokalnych możliwa jest poprawa odbioru choroby oraz pogłębienie tolerancji dla osób chorujących psychicznie.

Głównym hasłem kampanii jest
„Odmień swoją głowę – schizofrenia - nie oceniaj !
-Dowiedz się więcej - http://www.otwartebramy.org"

W ramach kampanii zaplanowaliśmy szereg wydarzeń informacyjno - edukacyjnych skierowanych do ogółu mieszkańców Pomorza jak i członków grup społecznych, które w szczególny sposób oddziałują na społeczności lokalne; osoby chorujące i ich rodziny, uczniowie, studenci, lokalni decydenci, dziennikarze, profesjonaliści, w tym pracownicy socjalni.

Zapraszamy także na pozostałe wydarzenia w ramach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie


Wyrażamy nadzieję, że wspólny wysiłek podejmowany przez organizacje i instytucje m.in.: z Gdańska, Sopotu i Gdyni w ramach Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego
przyczyni się do poprawy sytuacji osób chorujących psychicznie i ich rodzin, promocji psychiatrii środowiskowej i zdrowia psychicznego.

10 tez o schizofrenii:
Schizofrenia jest chorobą.
Schizofrenia jest zaburzeniem wielowymiarowym.
Schizofrenia nie jest tylko chorobą.
Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną.
Schizofrenia nie jest choroba nieuleczalną.
Jest schizofrenia, nie ma schizofreników.
Chorzy na schizofrenię mają takie same prawa jak inni.
Chorzy na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej, niż osoby zdrowe.
Chorzy na schizofrenię oczekują szacunku, zrozumienia i pomocy.
Schizofrenia odkrywa pytania wspólne chorym i zdrowym.

Więcej na http://www.otwartebramy.org
https://www.facebook.com/Odmie%C5%84-SWOJ%C4%84-G%C5%81OW%C4%98-760543574133164/

kampania społeczna „Odmień swoją głowę" na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych
współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miasta Sopotu.

INFORMACJE I KONTAKT:
Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego  - Trójmiejski Punkt Informacyjny
Czynny codziennie w godzinach 11:00 – 13:00

telefon: (58) 341-83-52  adres e-mail: info@otwartebramy.org
adres : ul. Marynarzy 4 Sopot http://www.otwartebramy.org
www.facebook.com/OdmieńSwojąGłowę

Do pobrania:

Konferencja i Warsztaty 2017

Program Dni Solidarności 2017

"Odmień swoją głowę"

Konferencja - Prelegenci

Ulotka "odmień swoją głowę"

view szablon artykułu

Rekrutacja na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

specjalność praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów - "Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów"

13 grudnia 2017r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów. W spotkaniu z udziałem Pawła Orłowskiego - członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Senioralnej Tadeusza Adamejtisa uczestniczyli Seniorzy, przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą:

„Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2018"

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia