Seminarium - debata społeczna Bezpieczeństwo Seniorów. Seniorze nie daj się oszukać!

Seminarium Bezpieczeństwo Seniorów - Seniorze nie daj się oszukać

Zapraszamy 29-09-2017r. (piątek) w godz. 10.00 – 12.00 Sala im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 

We współpracy z pracownikami Komisariatu II Policji w Gdańsku, organizujemy w dniu 29-09-2017r. (piątek) w godz. 10.00 – 12.00

w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27

seminarium - debatę społeczną „Bezpieczeństwo Seniorów".

Jednym z celów debaty jest ostrzeżenie seniorów przed różnego rodzaju oszustwami:

  • „Na wnuczka, administratora, krewną ……."
  • Jak nie dać się zmanipulować przez oszusta

oraz doradzenie zrobić gdy zostaliśmy oszukani i zawarliśmy niekorzystną umowę, jakie są konsekwencje zawierania fikcyjnych umów

Debata połączona będzie z Quizem (z nagrodami).

Informacje, zgłoszenia: Barbara Bałka b.balka@pomorskie.eu tel. 58 32 68 734

Do pobrania:

Program seminarium

view szablon artykułu

Rekrutacja na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

specjalność praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów - "Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów"

13 grudnia 2017r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów. W spotkaniu z udziałem Pawła Orłowskiego - członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Senioralnej Tadeusza Adamejtisa uczestniczyli Seniorzy, przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą:

„Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2018"

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia