Zaproszenie na spotkanie Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich organizacji pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich organizacji pozarządowych. Tematyka spotkania z udziałem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

 - decyzja o niezależności finansowej ngo,
 - realizacja misji a dofinansowanie - pomaga, czy przeszkadza?,
 - NGO, a instytucje współpracujące (jakie? z kim? co daje współpraca?)

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku

w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27


Rejestracja na spotkanie odbywać się będzie na podstawie Formularza zgłoszeniowego. Wypełniony Formularz proszę przesłać do dnia 23 czerwca 2017 r. na adres  e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Do pobrania:


Zaproszenie

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Prezentacje ze spotkania:

Dla idei czy dla pieniędzy_Wartości  cele i sposoby finansowania organizacji pozarządowych - Karolina Krzemińska

Wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe ekonomizacji NGO - Ewa Filipska

view szablon artykułu

Srebrne Drzewka rozdane!

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zostały wręczone w dniu 17 listopada 2017 roku podczas Konferencji pt.: „Rozwój ekonomii społecznej w województwie pomorskim w kontekście zmian w pomocy i integracji społecznej", organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 6.1.2. "Aktywizacja społeczno - zawodowa" oraz o spotkaniu informacyjnym w tym zakresie.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa.

II nabór do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”

Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia