Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017r., poz. 1428) Marszałek Województwa Pomorskiego od dnia 01.01.2018r. nie pełnił już funkcji instytucji właściwej w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ww. zadania stają się zadaniami wojewodów.

Aktualności

W Urzędzie Marszłakowskim odbyło się seminarium dotyczące aktywności obywatelskiej seniorów

We wtorek 26 czerwca, w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się seminarium dotyczące aktywności obywatelskiej osób starszych. Rozmawiano m.in.: o pobudzaniu aktywności społecznej seniorów ale również o usługach opiekuńczych dla osób starszych.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2017

Podczas obrad XLVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 25 czerwca br. Radni Sejmiku przyjęli informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

Genogram i Ekogram Rodziny – doradztwo dla pracowników GOPS w Sierakowicach

W ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", pracownicy ROPS świadczą kompleksowe doradztwo w zakresie narzędzi i metod pracy stosowanych w aktywizacji społeczno-zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz biernych zawodowo.

Pomorskie dla Seniora

 

Kalendarz wydarzeń
Usuń filtry X

Dyrekcja ROPS

Zamówienia