Konkurs: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” [WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA]

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Publikujemy wykaz ofert do uzupełnienia w ramach konkursu ofert na realizację zadań w obszarze działalności pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin na uzupełnienie ofert mija 18 marca 2019 roku.


Brakujące załączniki można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesyłając pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Brakujące załączniki powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - uzupełnienie".


>> WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA<<

view szablon artykułu