Otwarty konkurs ofert dla NGO „Rozwój kultury w województwie pomorskim"

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2019"

 

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl ( www.witkac.pl ), jak i formie papierowej do:

27 grudnia 2018 roku do godz. 23:59:59 – oferty składane elektronicznie w systemie Witkac.pl

oraz

28 grudnia 2018 roku do godz. 15:45 – oferty składane w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami.

Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego bądź przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk.

Oferty muszą dotrzeć do siedziby Urzędu przed upłynięciem wskazanych terminów!

Szczegóły na stronie BIP UMWP

https://bip.pomorskie.eu/m,92,otwarty-konkurs-ofert-rozwoj-kultury-w-wojewodztwie-pomorskim.html

 

view szablon artykułu