Ogłoszenia o pracę w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym!

Ogłoszenia o pracę w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym! 28.02.2019 Maciej Kochanowski ...

Ogłoszenia o pracę w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym

Ogłoszenia o pracę w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym 29.11.2018 Maciej Kochanowski ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla NGO

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla NGO 07.11.2018 Monika Gawin (DES) ...

Rozeznanie rynku

16 IV 2018  Rozeznanie rynku dot. organizacji i przeprowadzenia 1 wizyty studyjnej oraz 2 spotkań wyjazdowych/warsztatów