Zespół Monitorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej na Terenie Województwa Pomorskiego

Koordynator:  Katarzyna Weremko - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, tel. (58) 32-68-561, e-mail: k.weremko@pomorskie.eu, rops@pomorskie.eu.

Członkowie i Współpracownicy Zespołu:

1. Beata Perez Borjas, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, tel. 58 32 68 567, e-mail: b.perez@pomorskie.eu;

2. Agata Wyrobek, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, tel. 58 32 68 567, e-mail: a.wyrobek@pomorskie.eu;

3. Ewa Szczypior, Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 58 307 75 98, e-mail: ewa.szczypior@gdansk.uw.gov.pl;

4. Beata Wolak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Gdyni, tel. 58 669 34 13, e-mail: beata.wolak@kuratorium.gda.pl;

5. Mirosława Jezior, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni; tel. 58 625 93 30, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl;

6. Barbara Skrobańska, Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, tel. 58 32 42 755, centrala SO: 58 321 31 99, e-mail: wydzial08@gdansk.so.gov.pl

7. Krzysztof Stasiak, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku; tel. 58 32 13 108, centrala SO: 58 32 13 199,  e-mail: kuratorzy@gdansk.so.gov.pl;

8. podinsp. Hanna Damer-Szepietowska, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, tel. 58 321 43 19, sekretariat: 321 41 76, e-mail: prewencja-kwp@pomorska.policja.gov.pl;

9. podkom. Magdalena Falkowska, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, tel. 58 321 43 02, sekretariat: 321 41 76, e-mail: prewencja-kwp@pomorska.policja.gov.pl;         

10. podinsp. Joanna Orłowska, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, tel. 58 32 16 210;

11. podkom. Zbigniew Kowalczyk, specjalista Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, tel. 58 32 16 361;

12. nadkom. Ewa Plucińska, specjalista Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Gdyni; tel. 58 66 21 605, e-mail: ewa.plucinska@gd.policja.pl;         

13. Helena Tomaszewicz – specjalista terapii, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Certyfikowany Praktyk NLP;

14. Zygmunt Medowski – specjalista terapii w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym „Mrowisko"; tel. 58 550 26 69;

Zadania Zespołu Koordynującego:

• Monitorowanie zagrożeń patologicznych na podległym terenie działania (gmina, powiat, miasto); • Podejmowanie skoordynowanych rozwiązań w indywidualnych przypadkach zgłaszanych przez członków zespołu; • Sukcesywna realizacja wspólnych działań objętych zakresem procedury w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego; • Przygotowanie propozycji działań zapobiegających zagrożeniom z uwzględnieniem środków zaradczych i organizacyjnych; • Promocja strategii zintegrowanego działania przeciwko zjawiskom patologii społecznych; • Ocena dotychczasowej pracy i aktualizowanie zadań w miarę bieżących potrzeb – przedstawienie wniosków.