Biznes i NGO razem na rzecz dobra wspólnego! Pomoc żywnościowa dla potrzebujących w czasie epidemii

autor grafiki: Maciej Kochanowski

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotknął wielu Pomorzan. W związku z tym zapotrzebowanie na pomoc m.in. wśród osób, które doświadczyły kryzysu ekonomicznego w ostatnim czasie, znacznie wzrosło! Bardzo ważnym uzupełnieniem działań instytucji publicznych staje się zatem zaangażowanie ze strony przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Przykładem takich działań jest wsparcie potrzebujących mieszkańców Pomorza przez lęborską firmę Farm Frites Poland SA poprzez przekazanie pomocy żywnościowej.


Partnerstwo biznesu z trzecim sektorem i ekonomią społeczną

W sumie firma z Lęborka przekazała do tej pory ponad 20 ton ziemniaków! Wsparcie Farm Frites Poland SA to również znaczący wkład w współpracę z organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami pracodawców i podmiotami ekonomii społecznej na rzecz wspólnoty regionalnej. Przy organizacji pomocy firma współpracowała z Lożą Gdańską Business Centre Club, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Fundacją Innowacji Społecznych, Bankiem Żywności w Tczewie, Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach, Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańską Fundacją Dobroczynności i Spółdzielnią Socjalną Dalba w Pucku. Działanie koordynowały Katarzyna Majchrzak z Farm Frites Poland SA oraz Katarzyna Dobrzeniecka z Loży Gdańskiej Business Centre Club.

Otwartość, aktywność, solidarność – wartości w działaniu

Współpraca biznesu z NGO to przykład na to że wartości takie jak otwartość, aktywność, solidarność na Pomorzu to nie tylko hasła –  tak o przedsięwzięciu mówi Katarzyna Weremko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Samorząd Województwa Pomorskiego kształtując przyjazne warunki dla wzrostu gospodarczego w regionie, na uwadze ma również zrównoważony rozwój. Takie inicjatywy są niezwykle potrzebne szczególnie teraz, w warunkach epidemii COVID-19. Inicjatorom należą się zatem szczególne słowa uznania! – podsumowuje Dyrektor ROPS.

 

 

view szablon artykułu