Ewa Filipska - Liderka NGO o duszy edukatora i działacza społecznego [WYWIAD]

Na zdjęciu: Ewa Filipska. Źródło: archiwum prywatne.
Na zdjęciu: Ewa Filipska. Źródło: archiwum prywatne.

Ewa Filipska z sektorem pozarządowym związana jest od wielu lat. Jako członek PRDPP kadencji 2019-2022 z Samorządem Województwa Pomorskiego wzmacnia międzysektorową współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na Pomorzu.

 

Ewa Filipska

 • Członek Pomorskiej Rady  Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 – 2022;
 • Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych od 2011 roku;
 • Przez 3 kadencje Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kościerskiego (do 2020 roku);
 • Członek Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej; 
 • Inicjatorka powołania Stowarzyszenia Małej Szkoły w Wysinie;
 • W latach 2003-2011 kierowała Szkołą Podstawową w Wysinie  -  dwukrotnie została Laureatką plebiscytu na najbardziej aktywnego i przyjaznego nauczyciela;
 • W latach 1997 - 2007 opiekunka klubu 4H „Wysiniacy";
 • W latach 2005- 2009 liderka Wolontariatu Studenckiego;
 • Za swoją działalność otrzymała w 2006 roku „Notebook dla Aktywnego Nauczyciela" od Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza w Lublinie, a w roku 2008 podziękowanie  od minister Katarzyny Hall i zaproszenie do MEN na uroczystość podsumowującą działalność programu Projektor Wolontariat Studencki i wyróżnienie najaktywniejszych opiekunów wolontariuszy;
 • Absolwentka II edycji Liderów PAFW;
 • W 2010 roku laureatka nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za działalność na rzecz rozwoju polskiej wsi;
 • W roku 2011, w plebiscycie internetowym Dziennika Bałtyckiego została wybrana najbardziej wpływową kobietą powiatu kościerskiego ;
 • Absolwentka warsztatów doradztwa biznesowego organizowanego przez  Fundację Fundusz Współpracy i Departament Pożytku Publicznego MPiPS;
 • Absolwentka Szkoły Liderów Przedsiębiorstw Społecznych organizowanej przez ROPS Gdańsk oraz Akademii Ekonomii Społecznej prowadzonej przez Fundację RC.

Wywiad

ROPS: Ewo, który moment w Twojej karierze połączył Twoją duszę edukatora, nauczyciela, mentora z aktywnością społeczną?

Ewa: Od zawsze lubiłam angażować się w działania na rzecz najbliższego otoczenia, a przede wszystkim ludzi w nim funkcjonujących. Zaczęło się od działań w szkole, kiedy byłam uczennicą, w Spółdzielni Uczniowskiej, później w Samorządzie Szkolnym, i harcerstwie. Od momentu podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela kontynuowałam działalność w Związku Harcerstwa Polskiego, później w Drużynie 4 „H" Wysiniacy. Pierwszym stowarzyszeniem założonym wspólnie z mieszkańcami Wysina było „Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin". Przez dwa lata byłam jego wiceprezesem. W 2004 roku będąc dyrektorem Szkoły Podstawowej im.Ks.J.Sobisza w Wysinie wspólnie z pracownikami szkoły i rodzicami założyliśmy „Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie". Już na emeryturze jako pracownik PCPR w Kościerzynie wspólnie z Fundacją Edukacji i Działań Społecznych zaangażowana byłam w udzielaniu wsparcia organizacjom pozarządowym poprzez pracę w Centrum Organizacji Pozarządowych. Obecnie jako animator i konsultant d.s. ekonomii społecznej OWES w Debrznie i członek różnych rad współpracuję każdego dnia zawodowo i społecznie z organizacjami pozarządowymi.

ROPS: Twoja aktywność na rzecz Wysina spowodowała, że ta mała miejscowość jest rozpoznawalna w naszym regionie. Czy wiesz, że jak mówi się „Ewa z Wysina" to wszyscy wiedzą o kogo chodzi? Jesteś z krwi i kości Liderką, która myśli przede wszystkim o innych.

Ewa: Tak, słyszałam o Ewie z Wysina. To miłe, że moja aktywność jest rozpoznawalna, choć nie o rozgłos mi chodzi, lecz o zadbanie o te sprawy lokalne, które wymagają uwagi i współpracy nas - mieszkańców. Na tym terenie są również inni bardzo aktywni i kreatywni liderzy, z którymi można przysłowiowe „konie kraść". Cieszy mnie, że umiemy współpracować.

ROPS: Działasz Ewo nie tylko w Wysinie i okolicach, ale również angażujesz się w sprawy powiatu, choćby w zakresie powstania Powiatowej RadyDziałalnościPożytkuPublicznego Powiatu Kościerskiego.

Ewa: Tak, we wrześniu 2012 siedem organizacji w tym Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie wystąpiło do Rady Powiatu Kościerskiego o utworzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W listopadzie 2012 taka rada została powołana. Do tej pory powoływane są jej kolejne kadencje. To bardzo ważne ciało dialogu międzysektorowego.

ROPS: Wyszliśmy z Wysina, powiatu kościerskiego i spotykamy się w subregionie południowym naszego województwa oraz w gremiach doradczych Marszałka Województwa Pomorskiego.

Ewa: Tak, jestem animatorką w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, ale również członkinią, Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz współprzewodniczącą Zespołu Międzysektorowego. To bardzo aktywne gremia działające na rzecz III sektora i cieszę się, że mam możliwość działać w nich z liderami z całego województwa.

ROPS: A teraz tak prywatnie porozmawiamy o Twoich zainteresowaniach. Zdradzisz, czym zajmujesz się w wolnym czasie, kiedy sprawy społeczne zostawisz trochę „za drzwiami"?

Ewa: Moja aktywność niestety nie chce zostać „za drzwiami" i jest we mnie cały czas. To taki chyba nasz pozarządowy standard. Ale owszem są rzeczy, które pomagają mi się relaksować i odpoczywać. Uwielbiam czytać książki, różne – historyczne, reportaże, ale i obyczajowe, pozwalające odpocząć. Takim moim drobnym hobby jest kolekcjonowanie długopisów z różnych części świata. Mam już ich kilkaset i pochodzą one z naprawdę odległych zakątków kuli ziemskiej, przywożone przez rodzinę, znajomych, czy też zakupione podczas moich podróży. Ważne jest również dla mnie poznawanie nowych miejsc, wspomniane podróże, zwiedzanie, a już najważniejsza jest dla mnie rodzina, która licznie potrafi zjawić się u mnie na niedzielny obiad, urodziny czy święta.

ROPS: Ewo, masz wiele osiągnięć związanych z Twoją aktywnością społeczną: aktywny nauczyciel, wpływowa kobieta powiatu kościerskiego, czy też działaczka na rzecz promocji wsi… Motywują Cię wyróżnienia i nagrody?

Ewa: Trochę mnie zawstydzają i krępują, bo nie dla nich każdego dnia, również od kilku lat na emeryturze, wybieram się „do pracy". Ale też nie da się ukryć, że sprawiają przyjemność.

ROPS: Ewo, dziękujemy za Twoją otwartość, sumienność, pracowitość oraz niezawodność. Twój wkład w budowanie standardów współpracy międzysektorowej na Pomorzu jest znaczący. Cieszymy się, że mamy możliwość z Tobą współpracować.

view szablon artykułu