I Ty możesz zostać darczyńcą Fundacji "Podaruj Uśmiech"! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia symboliczne serce na dłoniach oraz logotyp Fundacji.
Grafika poglądowa. Przedstawia symboliczne serce na dłoniach oraz logotyp Fundacji.

 

Fundacja "Podaruj Uśmiech"

Fundacja "Podaruj Uśmiech" jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Pomaga dzieciom zrealizować marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Fundacja robi to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić. Wielu z ich Podopiecznych pochodzi z naszego województwa.

Pomoc w finansowaniu

Pomoc Fundacji ma charakter subsydiarny i pozwala Podopiecznym sfinansować potrzeby, które nie podlegają refundacji na zasadach ogólnych. W szczególności współfinansuje:

  • Sprzęt specjalistyczny (w tym: medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny)
  • Rehabilitacje (w tym: zabiegi i turnusy)
  • Leczenie specjalistyczne (w tym leki, terapie, operacje)
  • Pomoce naukowe i rozwój intelektualny

Planowana jest także budowa nowoczesnego centrum rehabilitacyjnego w Gdyni Karwinach. 

Jak można pomóc?

W Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnych „Podaruj Uśmiech" każdy może zostać Darczyńcą-Partnerem- Sponsorem. Aktualnie proste procedury formalne nie utrudniają tak szlachetnej misji. Możliwości pomocy jest bardzo wiele - tyle, ile pomysłów i ludzi chcących jej udzielić. Pomagać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Zapraszamy na stronę Fundacji w celu zapoznania się z możliwościami wsparcia ich działalności www.podarujusmiech.org/jak-mozesz-pomoc/

view szablon artykułu