Interesujesz się budowaniem partnerstw między instytucjami? Weź udział w Spotkaniu Subregionalnym w Malborku!

Fot. ©Depositphotos/kasto

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Subregionalne pn.: „Budowanie partnerstw między instytucjami w oparciu o wartości przy realizacji projektów skoncentrowanych na wsparciu danej grupy klientów". Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Termin: 25 września od 10:00 do 13:30
Miejsce: Centrum Kultury i Edukacji SZKOŁA ŁACIŃSKA
ul. Stare Miasto 42 w Malborku

Główne tematy:

I. Wypracowanie standardów partnerskiej współpracy oraz komunikacji w oparciu o wartości

  • Kultura współpracy w praktyce
  • Standardy partnerskiej współpracy
  • Zasady komunikacji w oparciu o wartości

II. Jakie bariery mogą utrudniać funkcjonowanie zespołów zadaniowych oraz jak sobie z nimi skutecznie radzić?

III.  Jak rozpoznawać rodzaje motywacji do działania i rozwijać kompetencje w angażowaniu siebie i innych na rzecz partnerskiej współpracy?

Spotkanie będzie miało formę warsztatową.

Spotkanie Subregionalne organizowane jest w ramach projektu pn.: Pomorski System Przedsiębiorczości Społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkanie obowiązują zapisy.

Kontakt:
Barbara Niemiec tel. 58 326 88 12

view szablon artykułu