Jak przekazać 1% podatku w 2021 roku ? [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia tytuł artykułu.
Grafika poglądowa, przedstawia tytuł artykułu.

Co roku jesteśmy zobligowani do wypełnienia zeznania podatkowego za rok poprzedni. Już od 16 lat, czyli od 2004 roku, mamy możliwość przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Jak to działa i co właściwie oznacza? Zachęcamy do przeczytania artykułu.

 

Co to jest 1% podatku?

W 2004 roku do polskiego systemu podatkowego wprowadzona została instytucja 1%. Jest to kwota, o jaką podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć należny podatek na rzecz organizacji pożytku publicznego. Co to tak naprawdę oznacza? Wypełniając zeznanie roczne, wyliczana jest kwota podatku, jaką trzeba przekazać Skarbowi Państwa, na co ty nie masz żadnego wpływu. Jednak dzięki przepisom, możesz przekazać 1% należnego podatku na wybraną organizację, zamiast wypłacać ją do Skarbu Państwa.

Czy warto przekazywać swój 1%?

Zdecydowanie tak! Ciebie to nic nie kosztuje, a możesz wesprzeć wybraną przez siebie fundację. Mimo że wydaje się, że jest to niewielka kwota, to w skali całej Polski, zbiera się pokaźna suma.

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego OPP?

1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczające się w Polsce osoby fizyczne:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1% PIT-OP.

Organizacje, które mogą otrzymać 1% podatku, muszą  posiadać status OPP, czyli organizacji pożytku publicznego. Jednocześnie pozyskane w ten sposób fundusze mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Jak przekazać 1% podatku?

Wyjaśniamy w 4 krokach:

  • Sprawdzasz, czy możesz przekazać 1%

Możesz przekazać 1%, jeżeli wypełniasz PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 lub PIT–OP,

  • Wybierasz organizację, której chcesz przekazać swój 1%

Pomyśl o przekazaniu 1% organizacji ze swojej okolicy,

  • Wypełniasz rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym

Rubryki „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" nie da się pominąć,

  • Składasz PIT

Gotowe! Twój 1% do końca lipca trafi na konto wybranej przez Ciebie organizacji.

Komu przekazać 1% podatku?

Jeśli nie masz wybranej organizacji, której chciałabyś w ten sposób pomóc, możesz wybrać ją na chybił trafił! Wszystkie fundacje znajdziesz na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w zakładce OPP – Wykaz OPP 1%, chociaż, tak naprawdę na początku roku wiele organizacji przypomina o możliwości przekazania 1% podatku. Możesz też określić, że swój podatek chcesz oddać konkretnej osobie, a nie całej instytucji. Dotyczy to podopiecznych fundacji, którzy posiadają własne subkonto w ramach ogólnego konta bankowego OPP. Wtedy dokładnie wiesz, kogo wspierasz.

Twój e-PIT

Przekonaliśmy Cię, że warto przekazywać 1% podatku? Teraz sprawdź, jak to zrobić. Jeśli korzystasz z usługi Twój e-PIT, po wypełnieniu podstawowych danych oraz określeniu kwoty przychodu, znajdziesz informacje o wybierze OPP. Na tym etapie wystarczy, że wybierzesz z listy numer KRS organizacji, którą chcesz wesprzeć. Jeśli środki mają trafić na konto konkretnej osoby, trzeba uzupełnić pole, w którym wskazujesz cel szczegółowy. W przypadku, gdy w poprzednich latach oddawałeś swój 1%, wybrana organizacja pojawi się automatycznie w tym polu, aczkolwiek masz możliwość jej zmiany. Na koniec wystarczy całość zaakceptować i wysłać zeznanie.

Uwaga - spóźnienie

W przypadku kiedy podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku, to utraci prawo do przekazania 1%, dlatego warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem
w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.

Podatnik składa zeznanie do:

  • 1 marca 2021 r. – rozliczający się ryczałtowo,
  • 30 kwietnia 2021 r. – pozostali podatnicy.

Korektę złożyć można w terminie miesiąca po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok. Co istotne, jeżeli deklarację roczną złoży się wcześniej, czyli przed 30 kwietnia 2021 r., to termin miesiąca na złożenie korekty liczyć należy i tak od 30 kwietnia, a nie od dnia złożenia deklaracji.

Uwaga - jeden podatnik - kilka organizacji

Podatnicy, którzy składają wiele deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39) mogą w każdym zeznaniu wskazać wyłącznie jedną organizację pożytku publicznego tzn. wskazać mogą we wszystkich deklaracjach tę samą organizację lub też tyle różnych organizacji, ile deklaracji wypełnia.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku

Wykaz znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w zakładce OPP – Wykaz OPP 1%. Link: https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

view szablon artykułu