Jaka będzie ekonomia społeczna w nowej perspektywie UE? Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Trwają prace nad koncepcją umiejscowienia tematyki ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach wspólnych prac Departamentu Ekonomii Społecznej Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz ekspertów projektu "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej", powstał dokument pn. "EKONOMIA SPOŁECZNA W POLSCE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021+ WNIOSKI I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA".  Podczas posiedzenia KKRES w dn. 18 czerwca br. opracowanie zostało jednogłośnie rekomendowane do dalszej dyskusji i konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych środowisk.

Zapraszamy zatem do lektury i analizy powstałego opracowania oraz zgłaszanie opinii, uwag i propozycji na załączonym formularzu do 16 lipca br. na adresy poczty elektronicznej: jakub.szewczyk@mrpips.gov.pl, andrzej.radniecki@mrpips.gov.pl oraz a.bugalska@ozrss.pl
 

DO POBRANIA:

view szablon artykułu