Jubileusz 10-lecia CIS w Pucku oraz Pomorski Konwent CIS i KIS

Na zdjęciu uczestnicy i uczestniczki wydrazenia, które odbyło się w środę 27.10 br. Fot. Facebook/Centrum Integracji Społecznej Puck - Pozytywne Inicjatywy
Na zdjęciu uczestnicy i uczestniczki wydrazenia, które odbyło się w środę 27.10 br. Fot. Facebook/Centrum Integracji Społecznej Puck - Pozytywne Inicjatywy

W środę 27 października 2021 roku odbyła się Konferencja z okazji jubileuszu 10-lecia Centrum Integracji Społecznej w Pucku. Była to też doskonała okazja do spotkania przedstawicieli Pomorskiego Konwentu CIS i KIS oraz omówienia bieżących spraw i wymiany doświadczeń.

 

Podziękowania dla CIS

Na wstępie wszyscy uczestnicy Konferencji zostali serdeczni przywitani przez Annę Chmielewską, Dyrektor CIS w Pucku, która pełni tę funkcję od pół roku. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku reprezentowała Katarzyna Weremko - Dyrektor, która z okazji jubileuszu wręczyła przedstawicielom CIS gryf Województwa Pomorskiego, grafikę okolicznościową przedstawiającą Gdańsk, a także podziękowania w postaci dyplomów. Serdeczne podziękowania były kierowane szczególnie do Pani Romualdy Białkowskiej, byłej Dyrektor Centrum, za wieloletnią, niemal 10-letnią działalność i rozwój CIS w Pucku. Między innymi dzięki jej pracy CIS w Pucku jest obecnie dobrym przykładem działań na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych, przede wszystkim osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo w województwie pomorskim. Moc podziękowań popłynęła też w kierunku wszystkich pracowników CIS, których praca charakteryzuje się empatią oraz przynosi wiele korzystnych zmian w życiu osobistym i zawodowym uczestników i uczestniczek Centrum.

Wystąpienia okolicznościowe

Wśród zaproszonych gości głos zabrało wiele osób, wśród nich Piotr Szeląg, Prezes Pozytywnych Inicjatyw, który podsumował krótko 10 lat pracy CIS w Pucku, podziękował aktualnym i byłym pracownikom za ich pracę oraz mówił o kolejnych wyzwaniach, przed którymi stoi placówka. W dalszej kolejności wystąpienie miał Jarosław Białk, Starostwa Powiatu Puckiego, który m.in. przedstawił sytuację gospodarczą powiatu puckiego oraz Romualda Białkowska, mówiąc jak wiele uczestników CIS podjęło pracę (co bardzo cieszy) i dziękując też instytucjom, z którymi współpracuje Centrum. Kolejną występującą osobą, która przedstawiła sytuację rynku pracy w powiecie puckim, była Hanna Czapp, Dyrektor Powiatowego Urzędu w Pucku. Głos zabrał też Tadeusz Puszkarczuk, Wójt Gminy Puck oraz Justyna Rozbicka-Stanisławska – Przewodnicząca Pomorskiego Konwentu CIS/KIS, która opowiedziała o tym, że CIS w Pucku miał ogromny wkład w istnienie tegoż Konwentu i przedstawiła wiele ciekawostek dotyczących centrów integracji społecznej. Warto nadmienić, że Pomorskie jest trzecim co do wielkości regionem, jeśli chodzi o ilość CIS (po woj. śląskim i wielkopolskim).

O działalności CIS w Pucku

W następnej części spotkania to przedstawiciele CIS w Pucku skierowali podziękowania do instytucji współpracujących z Centrum Integracji w Pucku (np. MOPS, GOPS, PCPR), wręczając uroczyste dyplomy. Przedstawiono też w formie prezentacji najważniejsze zadania i sukcesy placówki. Przez 10 lat działalności Centrum udzielono wsparcia 1053 uczestnikom. Aktualnie 18 osób jest w trakcie odbywania staży zawodowych odbywających się w zakładach pracy z terenu powiatu puckiego. Centrum Integracji Społecznej w Pucku prowadzone jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Małe Morze". Jest odpowiedzią na coraz większą liczbę osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie Puckim. Efektywnie wspiera osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, osoby bezdomne czy niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatu puckiego. Misją CIS jest odbudowanie i podtrzymanie u osób wykluczonych społecznie zdolności do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. CIS realizuje program reintegracji zawodowej i społecznej poprzez np. kształcenie umiejętności, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem. W ramach projektu przewiduje się wypracowanie aktywnego systemu wsparcia osób bezrobotnych w procesie nabywania kompetencji zawodowych i społecznych oraz motywowanie ich do dalszej pracy.

Pomorski Konwent CIS/KIS

W ramach Konferencji odbył się także Pomorski Konwent CIS/KIS. Była to świetna możliwość spotkania na żywo, podczas którego nastąpiła wymiana informacji i dobrych praktyk. W dalszej części spotkania znalazł się też czas na poczęstunek i posmakowanie tortu jubileuszowego. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do rozmów, podsumowań i planów dotyczących swojej pracy. Warto dodać, że przepyszny catering w postaci przekąsek, sałatek i ciast przygotował podmiot ekonomii społecznej Bar Miejski z Lęborka oraz Harcerski Ośrodek Morski w Pucku.

Działalność CIS w Pucku przyczynia się w sposób istotny do poprawy spójności społecznej w całym powiecie puckim. Jest ogromna nadzieja, że nadal tak będzie. Życzymy pracownikom CIS-u wytrwałości i wielu sukcesów w dalszej pracy.

Spotkanie zorganizowano m.in. w ramach projektu pn.: Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022 w ramach Działania 06.03. Ekonomia społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć - 8 zdjęć. Źródło: Facebook/Centrum Integracji Społecznej Puck - Pozytywne Inicjatywy

view szablon artykułu