Już 29 kwietnia odbędzie się otwarte spotkanie RDPP z organizacjami obywatelskimi w województwie pomorskim! [ZAPROSZENIE]

Grafika poglądowa. Przedstawia mikrofon na tle konferencji oraz napis
Grafika poglądowa. Przedstawia mikrofon na tle konferencji oraz napis "otwarte spotkanie prdpp". Autor: Marcin Mielewczyk

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa pomorskiego. Spotkanie odbędzie się w formie online 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 17:00-20:00.

 

Program spotkania

Powitanie i otwarcie spotkania

 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS
 • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM – Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 • Katarzyna Dudzic, Przewodnicząca Pomorskiej RDPP
 • Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Ewa Filipska, Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
 • Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych.

Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP. Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej.

Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia. Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 • Marcin Fuchs, wiceprzewodniczący Pomorskiej RDPP, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Patrycja Szczygieł, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

Nie takie straszne RODO.

 •  Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator spotkania:

 • Waldemar Weihs, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

Zapisy

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać do dnia 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) do godziny 23:59 poprzez formularz, który znajduje się pod adresem: https://bit.ly/3n3hQSY . Link dostępu do wydarzenia zostanie przesłany drogą mailową dzień przed spotkaniem (28 kwietnia 2021 r.)

Organizator

Na spotkanie zaprasza Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:

 • Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
 • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
 • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

oraz partnerami regionalnymi:

 • Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych,
 • Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.

[Powyżej plakat poglądowy reklamujący wydarzenie. Na plakacie znajduje się napis "wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi", ilustracja przedstawiająca pracujących ludzi oraz logotypy organizatorów i partenrów wydarzenia.]

view szablon artykułu