Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017r., poz. 1428) Marszałek Województwa Pomorskiego od dnia 01.01.2018r. nie pełnił już funkcji instytucji właściwej w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ww. zadania stają się zadaniami wojewodów.

W związku z powyższym po dniu 1 stycznia 2018 r. w sprawach nowych oraz prowadzonych do tej pory przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku należy kontaktować się z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Koordynacji Świadczeń
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
telefon: +48 58 307 77 99

view szablon artykułu