Aktualności

Konkurs na przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [OGŁOSZENIE PFRON]

Fot. ©Depositphotos/wujekspeed

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin składania nowych wniosków w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III". Nabór wniosków trwa od 1 października do 31 listopada br. Dofinansowanie w programie może wynieść do 165 000,00 zł.

 

Czego dotyczy wsparcie?

Przewidziana w programie pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Jakie są podstawowe warunki zawarcia umowy?

Pomoc Funduszu stanowi element programu „Dostępność +" i jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na realizację obszaru A programu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego BGK na zapewnienie dostępności budynków. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A przedmiotowego programu w 2019 roku.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl oraz udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184 a także telefonicznie – nr. tel. (58) 350-05-33 oraz (58) 350-05-39.

view szablon artykułu