Aktualności

Konkurs ofert dla NGO w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [OGŁOSZENIE]

zdjęcie poglądowe - osoba na wózku w trakcie zawodów
Fot. ©Depositphotos/wujekspeed

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


Cel konkursu

Celem realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w rehabilitacji, świadczenie szerokiego zakresu poradnictwa oraz świadczenie zajęć terapeutycznych, rozwijających umiejętności, wspierających i ogólnousprawniających.

Kto może brać udział w konkursie?

Możliwość  ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Pomorza, prowadzących działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.

Terminarz oraz dostępne środki

Oferty przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2020 roku do godziny 15:45, natomiast dostępna pula środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań wynosi 178.533,00 zł.

Szczegółowe informacje

Dokładnych informacji na temat konkursu udziela Bożena Ugowska – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-565.

Załączniki do pobrania:

 

view szablon artykułu