Konkurs ofert dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe - pokazujące wypełniany arkusz.
Fot. ©Depositphotos/ jannystockphoto

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Cel dotacji

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Podmiotom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.

 

Oferty

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację zadania. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

 

Terminy

Ofertę należy złożyć:

  • elektronicznie w systemie witkac.pl, wraz z wymaganymi załącznikami - do 5 marca 2020 r. do godz. 15:45
  • w formie papierowej w postaci wydruku z systemu witkac.pl, wraz z wymaganymi załącznikami - do 6 marca 2020 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Załączniki do pobrania

  1. uchwała [wersja: .pdf; waga pliku: 426KB]
  2. załącznik 1 do uchwały [wersja: .pdf; waga pliku: 433KB]
  3. załącznik 2 do uchwały [wersja: .pdf; waga pliku: 867KB]
  4. załacznik 1 do ogłoszenia [wersja: .pdf; waga pliku: 440KB]
view szablon artykułu