Konkurs ofert "Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016"

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016"

Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Termin składania ofert upływa w czwartek, dnia 30 czerwca 2016 roku, o godzinie 15:45.

UWAGA:

Oferty muszą dotrzeć do siedziby Urzędu przed upłynięciem wskazanego terminu!

Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 566/147/16 o ogłoszeniu konkursu

załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie o konkursie „Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016"

załącznik nr 2 do uchwały – formularz oferty

view szablon artykułu