Konsultacje środowiskowe standardu działalności warsztatów terapii zajęciowej [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia znak osoby z niepełnosprawnościami oraz napis
Grafika poglądowa. Przedstawia znak osoby z niepełnosprawnościami oraz napis "Konsultacje środowiskowe. Standard działalności WTZ. Autor: Marcin Mielewczyk

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych", realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prowadzi konsultacje środowiskowe standardu działalności warsztatów terapii zajęciowej.

 

Standard funkcjonowania WTZ

Założenia standardu funkcjonowania WTZ zostały wypracowane przez zespół ekspertów, w szczególności osoby zarządzające warsztatami terapii zajęciowej. Wypracowane standardy będą w przyszłości podstawą rozwiązań stosowanych w procesie aktywizacji uczestników, w zakresie rozwijania umiejętności zwiększających szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia. 

Więcej informacji

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych standardów działalności WTZ oraz innych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością opracowywanych w ramach projektu są dostępne na stronie www.wlaczeniespoleczne.pl, w zakładce „Weź udział w konsultacjach"

Konsultacje środowiskowe

Konsultacje realizowane będą w formie warsztatów, z wykorzystaniem platformy zoom, w dniach:

  • 15 września, godz. 12.00
  • 16 września, godz. 8.00
  • 16 września, godz.12.00
  • 17 września, godz. 8:00
  • 20 września, godz. 8:00
  • 20 września, godz. 12:00

Link do formularz zgłoszeniowego znajduje się na stronie:
http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach

 

view szablon artykułu