Leczenie uzależnień – świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych [STANOWISKO NFZ]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia kobietę odwróconą tyłem, korzystającą z telefonu komórkowego
Fot. pixabay.com

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada możliwość udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przy zachowaniu odpowiednich warunków, o których poniżej.

 

Możliwość udzielania świadczeń

NFZ informuje, iż przepisy Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dopuszczają możliwość udzielania świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Warunkiem jest dostępność personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń. Możliwość pracy zdalnej jest kwestią porozumienia między pracodawcą a pracownikiem, przy czym świadczeniodawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów rozporządzenia podczas realizacji umowy o udzielanie świadczeń z Funduszem.

 

Sposób realizacji

Przedmiotowe świadczenia udziela się w taki sam sposób jak świadczenia realizowane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Plan terapeutyczny ustala się zatem podczas porady lub wizyty diagnostycznej. Ważne jest aby personel medyczny miał do dyspozycji dokumentację medyczną pacjenta lub możliwość jej założenia w przypadku pacjentów pierwszorazowych.

 

Rozliczenie świadczenia

Do rozliczenia świadczeń teleinformatycznych należy wskazać procedury medyczne zdefiniowane w słowniku ICD9, bez względu na to czy świadczenie zostało udzielone pacjentowi pierwszorazowemu czy kontynuującemu leczenie.

 

Załącznik do pobrania:

view szablon artykułu