Nabór na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania SWP w 2022r. [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis tytuł informacji. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa. Przedstawia napis tytuł informacji. Autor: Marcin Mielewczyk

Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania własne Województwa realizowane w 2022 roku.

 

W wyniku niniejszego naboru zostanie sporządzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na załączonym formularzu (uprzednio wypełnione, opatrzone podpisem i zeskanowane) należy składać na adres: rops@pomorskie.eu w terminie do 17 grudnia 2021 roku. Formularz zgłoszeniowy, tryb pracy komisji oraz informacje o składaniu kandydatur dostępne są w załącznikach. Zapraszamy!

Do pobrania

view szablon artykułu