Nabór wniosków służących walce z COVID-19 [INFORMACJA PFRON]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia wózek inwalidzki.
Fot. pixabay.com

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia 2020 r.

 

Cel projektu

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

 

Przeznaczenie środków

Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

 

Wysokość grantu

Wysokość grantu będzie uzależniona od deklarowanego okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy stawce dziennej w wysokości 12 zł na pracownika. 

 

Kto może składać wnioski?

  • podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  • organizacje pozarządowe mające podpisane z PFRON umowy na realizację w 2020 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kierunek pomocy 1 i 2.

 

Szczegółowe informacje

Dokładne informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej pod linkiem https://bit.ly/3hgrvC0.

view szablon artykułu