Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania Województwa Pomorskiego w zakresie pomocy społecznej [KONKURS]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Otwarty konkurs na realizację zadania Województwa Pomorskiego. Pomoc Społeczna. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Otwarty konkurs na realizację zadania Województwa Pomorskiego. Pomoc Społeczna. Autor: Marcin Mielewczyk

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 39/317/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych".

 

Przyjmowanie ofert

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl do dnia 10 lutego 2022 r. do godz. 15:45 oraz:

  • w formie papierowej  do dnia 11 lutego 2022 r. w Kancelarii Ogólnej do godz. 15:45 lub nadać za pośrednictwem poczty polskiej
  • lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap

Załączniki

view szablon artykułu