Pierwsze spotkanie z cyklu Social Economy Missions w ramach projektu SELF 26.03.2021 [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.
Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.

W piątek 26.03 br. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań SEM (Social Economy Missions) w ramach projektu SELF. Spotkanie online zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Spotkanie z regionalnymi partnerami

W spotkaniu uczestniczyli regionalni partnerzy projektu - przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (Kinga Myrcik - Kierownik Referatu Koordynacji Polityki Społecznej oraz Maciej Kochanowski - Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju), Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (Przemysław Kluz), Spółdzielni Socjalnej Dalba (Katarzyna Sawicka-Stankiewicz), Up Foundation - Fundacji Inicjowania Rozwoju (Natalia Siuda). Projektem objęte jest też Centrum Innowacyjnej Edukacji. W ramach spotkania poruszono następujące tematy:

  • podsumowano ostatnie spotkanie Kick-Off Meeting (startowe),
  • omówiono pojęcie odporności - rozmawiano o roli i perspektywie decydentów szczebla niższego niż krajowy w zakresie promocji i wsparcia przedsiębiorstw ES. Szczególnie podkreślono znaczenie nowej sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z pandemią COVID-19,
  • przybliżono interesujące inicjatywy z regionu dotyczące sfery ekonomii społecznej.

Projekt SELF

Projekt SELF (Social Economy Leads The Future) realizowany jest w ramach programu COSME na lata 2014-2020, za który odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Komisji Europejskiej.

view szablon artykułu