Pomorskie szpitale przyjazne kombatantom - druga edycja projektu. Podpisanie porozumienia [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania.
Fot. Marcin Szumny

W czwartek 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawarto porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

Uroczyste spotkanie

Na zaproszenie Samorządu Województwa Pomorskiego 25 podmiotów leczniczych z regionu Pomorza przystąpiło do projektu „Szpital Przyjazny Kombatantom". Uroczyste spotkanie podczas którego zawarto porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy tymi podmiotami na rzecz kombatantów i osób represjonowanych odbyło się w sali im. Lecha Bądkowskiego. Jest to już druga edycja tego projektu. Po raz pierwszy porozumienie zawarto w czerwcu 2010 r. W uroczystości wziął udział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich z regionu, w tym członkowie Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego działającego przy Marszałku.

 

Czego dotyczy porozumienie ?

Podpisane porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji szczególnych uprawnień związanych z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów posiadających status kombatantów. Oznacza to, iż kombatanci mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach z terenu naszego wojewodztwa, które przystąpiły do projektu i zgodnie z przepisami nalezy im się pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy. W tych szpitalach kombatanci otrzymają wsparcie personelu medycznego oraz koordynatora, który poinformuje o przysługujących uprawnieniach oraz w razie potrzeby poprowadzi przez proces leczenia. 

 

Szybszy dostęp do świadczeń medycznych

Dzięki porozumieniu pacjenci, którzy mają status kombatantów, mają być przyjmowani w dniu zgłoszenia, poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. A w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w dniu zgłoszenia kombatantom będzie wyznaczany inny termin poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. Jeśli chodzi o świadczenia ambulatoryjne termin ten nie będzie mógł być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Które podmioty przystąpiły do programu?

 • 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
 • Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.
 • SPOZOZ Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie
 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach sp. z o.o.
 • Szpital Zdrowie w Kwidzynie
 • SPSZOZ w Lęborku
 • Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku
 • Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o.
 • Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
 • Szpital Polski w Sztumie
 • Pomorskie Centrum Toksykologii sp. z o.o. w Gdańsku
 • Copernicus PL sp. z o.o.
 • Szpitale Pomorskie sp. z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o.
 • Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o.
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.
 • Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku sp. z o.o.
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie sp. z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 • Wojewódzkie Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
 • Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku sp. z o.o.

 

[Poniżej galeria zdjęć. Fot. Marcin Szumny. Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania oraz jego uczestników.]

view szablon artykułu