Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - 11.05.2021 r. [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania - uczestników.
Grafika przedstawia przebieg spotkania - uczestników.

We wtorek 11 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Rady - Katarzyna Heba.

Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania były projekty Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP w spotkaniu reprezentowały: Monika Pazik - Kierownik Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Beata Perez-Borjas, która przybliżyła najważniejsze informacje na temat projektów. Projekty dokumentów oraz prezentację ze spotkania znaleźć można pod linkiem https://bit.ly/3biiW8A .

view szablon artykułu