Powiatowe Centra Wsparcia dla NGO. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert [OGŁOSZENIE]

Grafika tytułowa dot. treści ogłosznia. Zawiera tekst: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla NGO. Centrum wsparcia dla NGO. Autor: Maciej Kochanowski.
Grafika tytułowa dot. treści ogłosznia. Zawiera tekst: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla NGO. Centrum wsparcia dla NGO. Autor: Maciej Kochanowski.

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 26 sierpnia 2021 roku podjął Uchwałę nr 835/279/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Ogłoszenie dotyczy realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie p.n. „Wspieranie prowadzenia i rozwoju powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących."

Załączniki:

  1. Uchwała ZWP nr 835/279/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie wspierania Powiatowych Centrów Wsparcia (.pdf, rozmiar: 386 kb)
  2. Załącznik do uchwały ZWP nr 835/279/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. (.pdf, rozmiar: 280 kb)
view szablon artykułu