Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 przyjęty! [INFORMACJA]

Grafika przedstawia obrady Sejmiku oraz napis: Program Współpracy SWP z NGO na rok 2022 przyjęty. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika przedstawia obrady Sejmiku oraz napis: Program Współpracy SWP z NGO na rok 2022 przyjęty. Autor: Marcin Mielewczyk

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą 464/XXVIII/21 z dnia 29 listopada 2021 roku przyjął Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

 

Załączniki

view szablon artykułu