ROPS wspiera dobre praktyki na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Jedno z pomieszczeń oferowanych przez Fabrykę Inicjatyw, Fot. Tomasz Sułkowski

W ramach Zadania 3 Projektu „Pomorskiego systemu przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", odwiedziliśmy w lipcu br. Spółdzielnię Socjalną FABRYKA INICJATYW w Malborku.

 

Spółdzielnia realizuje zlecenia m.in. na:

  • organizację spotkań autorskich
  • organizację i wynajem sal na imprezy, uroczystości, koncerty, występy, projekcję filmów, warsztaty i szkolenia
  • warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • wynajem pleneru fotograficznego

Istnieje możliwość zaaranżowania każdego pomieszczenie zgodnie z potrzebami.

Wnętrza mają oryginalny charakter, są przestronne i jasne, wypełnione są przedmiotami codziennego użytku z minionych lat, które pięknie prezentują się w pofabrycznych wnętrzach.

Interesujące miejsce, piękne wnętrza i profesjonalna działalność, ludzie z pasją i pomysłami.

Kontakt i więcej informacji na temat działalności spółdzielni:

Strona FB Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw

Strona FB Klub Alternatywa

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WP Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 06. Integracja - Działanie 06.03. Ekonomia społeczna - Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zadanie 3 Projektu: Inicjowanie współpracy JSPS, IRP, PES i OWES na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

view szablon artykułu