Rozstrzygnięcie II naboru konkursu na wkłady własne [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis
Grafika poglądowa. Przedstawia napis "Rozstrzygnięcie II naboru konkursu na wkłady własne". Autor: Marcin Mielewczyk

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 21 października 2021 roku podjął Uchwałę nr 1016/295/21 w sprawie rozstrzygnięcia II naboru konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3."

 

Do pobrania

view szablon artykułu