Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego wkładów własnych [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis
Grafika poglądowa. Przedstawia napis " konkurs na wkłady własne. rozstrzygnięcie". Autor: Marcin Mielewczyk

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 27 maja 2021 roku podjął Uchwałę nr 507/254/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wkłady własne.

 

Rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pt. „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3."

Do pobrania

view szablon artykułu